Din varukorg är tom!

Allmänna villkor

Hur använder vi den?

 

Vårt primära mål att samla in information från dig är att ge dig en effektiv och anpassad upplevelse när du använder våra tjänster. Detta ger oss möjlighet att förbättra din online shopping upplevelse, genom att erbjuda produkter och tjänster som uppfyller dina behov och göra din användning av vår webbplats mer tillfredsställande. Vi använder din information på ett antal olika sätt. Till exempel, vi bedriver egen forskning på våra användares demografi, intressen, och webbplatsanvändning, för att bättre förstå och service du. Vi kan också använda informationen för att leverera information till dig som i vissa fall är riktade mot dina intressen.

 

 

Hur skyddar vi din information?

 

Vår webbplats använder branschstandard teknik och insatser för att skydda sekretessen för dina personuppgifter. Dessa inkluderar säkra servrar och brandväggar. Alla användaruppgifter som vi samlar in är skyddad mot obehörig åtkomst. Endast behöriga anställda som behöver informationen för att utföra ett specifikt arbete är garanterade tillgång till denna information.

 

 

För acceptans

 

Observera att det kan finnas vissa order som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, att vägra eller annullera order av någon anledning. Vissa situationer som kan leda till att beställningen annulleras innefattar begränsningar av kvantiteter som är tillgängliga för inköp, felaktigheter eller fel i produkten eller prisinformation, eller problem som identifierats av våra krediter och bedrägeri undvikande avdelning. Vi kan också kräva ytterligare kontroller eller information innan du accepterar valfri ordning. Vi kontaktar dig om alla eller någon del av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att ta emot din beställning.

 

 

Force majeure

 

Säljarna får inte hållas ansvarig för den försenade transporten eller utebliven leverans av varan på grund av krig, jordbävning, allvarlig översvämning, brand och andra Force majeure orsaker godkännas av båda parter. Dock skall Säljarna råda köpare per fax / telex, omedelbart av sådan händelse och inom fjorton dagar därefter skall sända vid flygpost till köparna för deras godkännande ett intyg utfärdat av de behöriga myndigheterna i det land där olyckan inträffar som bevis för detta . Under sådana omständigheter Säljarna är dock fortfarande skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att påskynda leveransen av varorna. Vid den försenade leveransen överstiger tio veckor ska Köpare har rätt att häva detta avtal.

 

 

Allmän

 

Detta avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare avtal och framställningar mellan dem. Rubriker som används i dessa användarvillkor är endast och inte på något sätt definiera eller begränsa omfattningen av sektionen som referens. Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogenomförbar av någon anledning, skall en sådan bestämmelse ändras endast i den utsträckning som krävs för att göra det verkställ och de övriga villkoren i detta avtal skall förbli i full kraft och effekt. Misslyckandet i bolaget att agera med hänsyn till en överträdelse av detta avtal av dig eller andra innebär inte ett avstående och skall inte begränsa Bolagets rättigheter avseende avtalsbrottet eller eventuella efterföljande överträdelser.